Przedszkole nr 9 w Gdyni

Koncepcja pracy przedszkola

W roku szkolnym 2019/20 nasze działania  szczegolnie będą skoncentrowane   na realizacji dwóch tematów:

I. Kształtowanie kompetencji  językowych  poprzez różnorodne formy teatralne
II. Bezpieczne dzieciństwo

„Tylko sztuka i zabawa mogą nauczyć dziecko marzenia o szczęściu i miłości, dostarczają mu bowiem obrazu pewnego przebiegu zdarzeń, pozwalają przeżyć napięcia wobec tego, co może się stać i jak r óżnie można się w tych sytuacjach zachować”.

R. Miller

Rozwijanie mowy poprzez zabawy teatralne przynosi dzieciom wiele korzyści, rozwija wyobraźnie, pamięć,zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np.reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.Udział w zabawach teatralnych sytmuluje przedszkolaki do większego wysiłku, odwagi, staje sie motywacją do nowych wyzwań, daje poczucei wartości.

Realizacja zagadnienia będzie przebiegać poprzez:

Organizację  kącików  książki i kącików teatralnych w każdej sali;
Wprowadzenie zwyczaju codziennego poobiedniego słuchania bajek;
Udział w projekcie edukacyjnym- „Mały miś w świecie wielkiej literatury;’’
Poznanie różnych form teatralnych: teatr lalkowy, kukiełkowy, tatr cieni, teatrzyk paluszkowy, kamishibai;
Comiesięczne teatrzyki w przedszkolu, w wykonaniu aktorów;
Wyjście na spektakl teatralny  ( grupy starsze) do teatru ;
Tworzenie kukiełek z drewnianych łyżek, piłeczek pingpongowych, warzyw i sylwet kartonowych;
Organizaję  konkursu „Pacynka, kukiełka czy marionetka;
Przedstawienia teatralne dla rodziców;rodzi
Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu   rodziców i nauczycieli

Bezpieczeństo przedszkolaka

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to  priorytetowe  zadania przedszkola. Od najwcześniejszych lat chcemy wyposażyć  dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Nasze działania będą nastawione  na:

1. Promocję zdrowego stylu życia 
2. Profilaktykę i niwelowanie zagrożeń w dziecięcych relacjach  
3. Realizacji programu Profilaktyki i Uzależnień ,, Zasady bezpiecznego korzystania z komputera,  internetu i telewizji’’

 

„Nie zakazujmy dzieciom korzystać z mediów cyfrowych – nauczmy je, jak to robić odpowiedzialnie i bezpiecznie”

 z materiałów informacyjnych Fonolandii

Realizacja zdań przebiegać będzie poprzez:

Udział w gdyńskim projekcje ,,Bezpieczny przedszkolak;’’
Spotkanie z policjantem, ratownikiem medycznym, strażakiem;
Przestrzeganie ,,Kodeksu przedszkolaka’’ ustalonych wspólnie zasad zachowania sprzyjających bezpieczeństwu w przedszkolu i w ogrodzie;
Oganizacja spartakiady sportowej  z udziałem dzieci z innego przedszkola;
Udział w Dzielnicowym turnieju sportowym zerówek;  
Organizacja Tygodnia Sportu;
Ustalenie Kodeksu ,,Dobrego kolegi’’-wprowadzenie wzorów poprawnych zachowań poprzez bajki terapeutyczne,
Niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami: agresja, odrzucenie przez kolegów, nieśmiałość;
Konsultacje dla rodziców z psychologiem;

Autorski program ,,Zagrożenia związane z nadużywaniem komputera  i  internetu – ograniczenie ich’’ (grupa najstarsza) w ramach Gdyńskiego programu profilaktyki I Uzależnień

Projekt edukacyjny „Fonolandia”
Konkurs plastyczny:  „Zabawki z nieużytków”

Przedszkole ma swoje tradycje związane ze świętami rodzinnymi oraz kalendarz imrez; pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, jasełka, bal karnawałowy, dzień sportu, dzień ziemi, kiermasze świąteczne, zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci i wiele innych. W każdym miesiącu w naszym przedszkolu odbywają się teatrzyki, lub koncerty muzyczne, Nauczycielki same często wcielają się w bajkowe role i prezentują dziecom ulubione bajki. W codziennej pracy stwarzamy sytuacje, w których dziecko może zaspokajać swoje potrzeby edukacyjne rozbudzać zainteresowania, aktywnie uczestniczyć w zajęciach inicjowanych przez nauczycieli, a także proponować własne pomysły. Rodzice są ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań, występują w roli eksperta, włączają się w akcje społeczne.

W naszym przedszkolu każdy dzień jest wesoły i ciekawy
Zapraszamy!