Przedszkole nr 9 w Gdyni

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedszkole proponuje na terenie przedszkola:

  1. Diagnozę przedszkolną, która odbywa się w ciągu całego roku ,celem której jest zebranie informacji o rozwoju dziecka oraz podejmowanie działań korygujących.

  2. Codzienne ćwiczenia wspomagające prowadzone w ranku i popołudniu przez nauczyciela grupy.

  3. Terapia logopedyczna prowadzona przez Panią mgr Beatę Droblińska-Ryckiewicz w każdy poniedziałek i środę. Zajęcia prowadzone są w grupach 2-4 osobowych, ewentualnie indywidualnie, zależnie od zaburzeń (czas zajęć 20 minut).

  4. Pomoc na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia,tel 58 622 09 42, e-mail: ppp1.gdynia@onet.pl