Przedszkole nr 9 w Gdyni

Rekrutacja

Rekrutacja

do Przedszkola nr 9  na rok szkolny 2020/21

REKRUTACJA : Potwierdzenia woli na wiele sposobów.

          Oprócz telefonicznego potwierdzenia woli kandydatów zakwalifikowanych  lub poprzez kontakt e-mail można również sprawdzić w systemie rekrutacji czy kandydat został zakwalifikowany.

Rodzic, który logował się w systemie  ma możliwość   potwierdzenia woli zapisu dziecka ELEKTRONICZNIE –formę papierową należy dostarczyć jak będzie to możliwe.

Do 31 marca do godz. 17.00 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki.

Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację!

Druk potwierdzenia woli  

Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 8 kwietnia o godz. 15.00.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni  w sprawie ustalenia terminów rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w kancelarii przedszkola : codziennie w godzinach 9.00-13.00

W wtorki i czwartki dodatkowo w godzinach 16.00-17.00

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywa się na zasadach określonych przez Gminę Miasta Gdynia na rok szkolny 2020/21

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do gdyńskich przedszkoli dostępne są  tutaj.

Klauzula informacyjna RODO

Informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

   Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

   Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków- placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica
w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.